Hành trình du xuân 2023: Thái Nguyên - Bắc Kạn - Tuyên Quang (25-29/1/2023) : 570 km

Bách Lê 08.02.2023